KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (öğrencilerimizin, kendilerine daha sonra gerekli olabileceğinden, lise diplomasının fotokopisini kayda gelmeden önce almaları uygun olacaktır.)

2) Online başvuru formu çıktısının imzalı hali (öğrenci tarafından imzalanacak)(Online Başvuru Ekranı Henüz Açılmamıştır)

3) 6 adet 4.5x 6 (cm) boyutunda fotoğraf

4) Nüfüs cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (Akıllı kimlik kartı için)

5) İkinci öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz (birinci öğretim öğrencileri harç yatırmayacaktır.)

6) Adayın ÖSYS Sonuç belgesi (İnternet çıktısı)

Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirilen adayların yukarıdaki belgelere ek olarak getirecekleri belgeler:
1) Transkript
2) Lise diplomasının aslı
3) Önlisans diplomasının aslı
4) Ders içerikleri

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:
1) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir (Noter vekaleti ile kayıt yaptırılır). Posta ile kayıt yapılmaz.
2) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle onaylı örneği kabul edilir.
3) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
4) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
5)Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

 
  Kayıtlar 24 Ekim 2014 tarihine kadar ilgili Fakülte/Yüksekokullarda yapılacaktır.  
     
  Fakülte/Yüksekokul Kayıt Tarihleri ve Yerleri    
  Meslek Yüksekokulu Kayıt Tarihleri ve Yerleri    
     
  2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri İçin Tıklayınız
 
 

 

 
 

 

 


        Öğrenci Web Hizmetleri
        
Telefon  : 0236 201 10 00 
Faks       : 0236 201 14 41
E-posta  : ogrenci@cbu.edu.tr

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Muradiye Kampusü
45140-Yunus Emre/Manisa

 
Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ